هاست میزبانی ایران

ضمانت 7 روز برگشت وجه

IRHO-1
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 تعداد اکانت ایمیل
 • 2 تعداد بانک اطلاعاتی
 • 1 ساب دامین
 • 1 ftp اکانت
 • 0 تعداد دامین اصلی
 • 1 تعداد پارک دامین
 • cpanel کنترل پنل
IRHO-2
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ftp اکانت
 • 0 تعداد دامین اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • cpanel کنترل پنل
IRHO-3
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 ftp اکانت
 • 0 تعداد دامین اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • cpanel کنترل پنل
IRHO-4
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 ftp اکانت
 • 0 تعداد دامین اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • cpanel کنترل پنل